За нас

Институт за Клинични Експертизи - България АД (И.К.Е. България) e създаден през 2002г. и е част от световната И.К.Е. група със седалище Лион, Франция. Предмет на дейност са клинични тестове за безопасност (кожна поносимост) и ефикасност на козметични продукти.

От своето създаване до сега И.К.Е. България значително разширява и развива своята дейност, като не спира да се усъвършенства и да доставя на своите партньори широка гама от услуги с отлично качество. Главни приоритети са разработване на проекти, въвеждане на нови техники и подобряване на предлаганите услуги. Към момента И.К.Е. България разполага с персонал от 31 служители в Технически и Административен отдел и 16 лекари, специалисти дерматолози, педиатър, общ лекар, офталмолог и гинеколог.

В унисон с традициите и опита на И.К.Е. групата и с цел осигуряване на най-високо качество, в съответствие с изискванията на клиента, И.К.Е. България непрекъснато инвестира в подобряване на материалната база, обучение на служители, увеличаване на панела с доброволци, както и в избор на най-добрите консумативи и доставчици.

 

    И.К.Е. България безусловно следва принципите на И.К.Е. групата:

  • Качество и безпогрешност
  • Бързина на изпълнение
  • Спазване на сроковете
  • Непрекъснато подобряване на услугите и въвеждане на нови техники
  • Оптимално съотношение качество / цена

 


  И.К.Е. Франция  1990
  И.К.Е. Япония  1999
  И.К.Е. Сингапур  1999
  И.К.Е. Южна Корея  2001
  И.К.Е. България  2002
  И.К.Е. Испания 2004
  И.К.Е. Южна Африка  2004
  И.К.Е. Китай 2005

 
 

 

A few replica rolex days ago the move, his wife in the finishing replica watches time pulls out of the bookcase watch, not uk replica watches to use traces, just on the case cracked a replica rolex crack. His wife to give it to me, questioning is there a story or case crack the so why Lord your rolex replica watches preserved, homes are not allowed to be taken out.